Home
Inspiracje
"Sztuka próbuje wyodrębnić chwilę uważności"

"Sztuka próbuje wyodrębnić chwilę uważności"

"Sztuka próbuje wyodrębnić tę chwilę uważności, wybierając jeden moment w czasie i zamrażając go w dziele fotograficznym bądź w rzeźbie. Każda klatka przedstawia doskonałość, którą można docenić jedynie wtedy, gdy pojedynczy obraz zostanie odseparowany od zniekształceń nałożonej na nią historii.

 

Dramaturgia każdego momentu istnienia zostaje utrwalona przez sztukę, która ocala go przed unicestwieniem spowodowanym transformacją materialnej formy zwaną historią. Niewinność obecna w każdej chwili unaocznia się, gdy zostaje ona wyjęta z kontekstu rzutowanego na sekwencję wybranych chwil, które następnie stają się "historią". Gdy dualistyczny umysł przetworzy je na historię, wtedy stosowane zaczynają być pojęcia "dobra" i "zła".  Łatwo można zauważyć, że nawet pojęcie "dobro" i "zło" odnoszą się źródłowo jedynie do ludzkiego pragnienia. Jeśli coś jest upragnione, staje się "dobre", a jeśli jest niepożądane, staje się "złe". Jeżeli z obserwacji wyeliminujemy ludzką skłonność do osądzania, zobaczymy tylko, że forma podlega ciągłej ewolucji, czyli "zmianie", która sama w sobie nie jest ani pożądana, ani niepożądana."

Dawid R. Hawkins "OKO W OKO Z JAŹNIĄ przed którą nic nie jest ukryte" Wyd.  VIRGO 2013