Home
Inspiracje
Robić sztukę jak ptak śpiewa

"Żeby ludzie raz zrozumieli, że sztuka to wyraz duszy - to by sztukę robili tak, jak ptak śpiewa. Przestałaby ona być tą zmorą i nie trzeba by było tyle o niej gadać. Ale ludziom ciągle się zdaje, że sztuka to jest coś z zewnątrz nas, do czego trzeba przewracać oczami, do czego trzeba dążyć, czemu się poświęcać lub z powodu czego trzeba ryczeć, upijać się i udawać rozpustnych, idealno-cynicznych modernistów. A tu trzeba żyć i być szczerym." - Stanisław Witkiewicz

"Sztuka próbuje wyodrębnić chwilę uważności"

"Sztuka próbuje wyodrębnić tę chwilę uważności, wybierając jeden moment w czasie i zamrażając go w dziele fotograficznym bądź w rzeźbie. Każda klatka przedstawia doskonałość, którą można docenić jedynie wtedy, gdy pojedynczy obraz zostanie odseparowany od zniekształceń nałożonej na nią historii.

   (więcej)
codziennie inaczej ...

... wioska taka sobie
nic nadzwyczajnego
cisza anielski spokój

   (więcej)
„Karmię was tym, czym sam żyję…”

"Czy można łączyć sztukę z ideologią i filozofią określającymi i kształtującymi dany czas, czy też może istnieje „sztuka dla sztuki” w formie czystej, nieobciążonej żadnym podtekstem? Oczywiście nie, artysta zawsze służył komuś lub czemuś, realizował konkretne zlecenie i jego własnością był tylko styl charakterystyczny dla niego samego i epoki, w jakiej żył i tworzył, oraz wspólny łącznik wykraczający poza to: tradycję odwołującą się do antycznej triady dobra, prawdy, piękna.

   (więcej)
Wewnętrzne dziecko

inner child

 

Wewnętrzne dziecko jest tym wszystkim w nas, co wiąże się z naturalną popędowością człowieka, ze spontanicznym, naturalnym wyrażaniem uczuć, potrzeb. Wewnętrzne dziecko wiąże się z umiejętnością przeżywania wszystkiego – radości czy lęku – w sposób spontaniczny, głęboki, naturalny. Wewnętrzne dziecko jest tym w nas, co łączy się ze zmysłowością, seksualnością, ale i z umiejętnością stanowienia o sobie, stawiania granic, mówienia „tak” i „nie”.

Wewnętrzne dziecko jest także tym wszystkim, co wiąże się ze świeżością i bezpośredniością doświadczenia. Z intuicją i z intuicyjnym systemem wartości, który preferuje zawsze bycie tu i teraz, a nie kiedyś, potem, przedtem. Dla wewnętrznego dziecka ważne jest to, co jest teraz, co się teraz dzieje.
Wewnętrzne dziecko wie, że najważniejsze na świecie są miłość, wolność i prawda.

Wojciech Eichelberger, „Jak wychować szczęśliwe dzieci”

Greckie słowo ángelos (anioł) oznacza posłańca

Od czasów starożytnych wierzono w niewidzialne istoty, które pośredniczą między światem duchowym i ludźmi. W naszej kulturze postać anioła bierze swój początek z greckiego i rzymskiego antyku oraz judaizmu. W Biblii znajdujemy wzmianki o istotach stworzonych przez Boga, które w swym wyglądzie nawiązują do przedstawień znanych ze sztuki Bliskiego Wschodu, ale to grecka, skrzydlata Nike i rzymska Wiktoria (boginie zwycięstwa) wpłynęły na ukształtowanie anielskiego kanonu w sztuce europejskiej.

   (więcej)
Ton przyjemności

„Zdrowie nie jest nieobecnością bólu, ale obecnością w ciele podstawowego tonu przyjemności” - Aleksander Lowen

"Leonardo da Vinci. Lot wyobraźni"

"Najwłaściwiej doświadcza się natury w samotności. "Kiedy jesteś samotny, należysz w pełni do siebie; kiedy masz choćby jednego towarzysza, należysz do siebie tylko w połowie". Malarz powinien "wycofać się w ustronie, by móc lepiej poznać kształty naturalnych przedmiotów". Powinien "pozostać samotny, zwłaszcza gdy zamierza badać i rozważać to, co bez przerwy jawi mu się przed oczami i dostarcza materiału do starannego przechowania w pamięci". Leonardo przestrzega, że inni nie pojmą pragnienia samotności: "Powiadam ci, będą cię mieć za szaleńca". - Charles Nicholl "Leonardo da Vinci. Lot wyobraźni" Wyd. PWN 2010

„Czyż piękno może być złe?”

„Czyż piękno może być złe?” zapytał w jednym ze swych sonetów Michał Anioł. Choć słowa te padły kilkaset lat temu, w dzisiejszych czasach stają się szczególnie aktualne. W jaki bowiem sposób obecnie pojmowane jest piękno i jaką pełni rolę? I najważniejsze: jaki wpływ wywiera na odbiorcę? Czy idąc do muzeum lub galerii wracamy z przekonaniem, że dane nam było obcować z genialnym wytworem ludzkiego talentu lub po prostu estetycznym i miłym dla oka dziełem sztuki, czy wręcz przeciwnie? Oczywiście, do pewnego stopnia piękno zawsze pozostaje subiektywnie odbierane, ale pomimo to starożytnym Grekom udało się je zdefiniować i stworzyć uniwersalny kanon łączący teorię z praktyką, który przez wieki stanowił fundament kultury i sztuki europejskiej.

   (więcej)