POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem formularza kontaktowego serwisu internetowego zamieszczonego pod adresem www.joannatokarczyk.com zwanego dalej Galeria Sztuki Joanna Tokarczyk.
2. Właścicielem serwisu i jednocześnie administratorem danych jest Joanna Tokarczyk z siedzibą w Krakowie (31-271), ul. Kluczborska 25/41.
3. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem formularza kontaktowego przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
4. Joanna Tokarczyk dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Galerię Sztuki Joanna Tokarczyk.

§ 1 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna

1. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku korzystania z usługi formularza kontaktowego. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
2. W przypadku skorzystania z usługi formularza kontaktowego, Klient podaje adres e-mail.
3. Podczas korzystania z Internetowej Galerii Sztuki Joanna Tokarczyk mogą być pobierane dodatkowe informacje: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu.
4. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Galerii Sztuki Joanna Tokarczyk. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
5. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Klienta w ramach realizacji usługi zamówionej u Joanna Tokarczyk, takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące usługi, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.
6. Przekazanie danych osobowych Joannie Tokarczyk jest dobrowolne.

§ 2 Udostępnianie powierzonych danych
 
1. W przypadku dokonania zakupu w Galerii Sztuki Joanna Tokarczyk oraz realizacji zamówionej przez Klienta usługi, dane osobowe mogą być przekazywane, w zależności od wyboru Klienta, następującym podmiotom w celu dostarczenia zamówionych towarów:
a) firmie księgowej,
b) firmie kurierskiej,
c) Poczcie Polskiej S.A.
2. W przypadku skierowania żądania Joanna Tokarczyk udostępnia dane osobowe, uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

§ 3 adres IP

1. Internetowa Galeria Sztuki Joanna Tokarczyk może gromadzić adresy IP Klientów.
2. Internetowa Galeria Sztuki Joanna Tokarczyk zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Joanna Tokarczyk nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

§ 4 Prawa osób, których dane dotyczą
 
1. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) - podstawa prawna: art. 17 RODO.
a) Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.
b) Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane.
2. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 18 RODO.
3. Prawo dostępu do danych - podstawa prawna: art. 15 RODO.
4. Prawo do sprostowania danych - podstawa prawna: art. 16 RODO.

§ 6 Zmiany Polityki Prywatności

1. Polityka Prywatności może ulec zmianie.
2. Pytania związane z Polityką Prywatności proszę kierować na adres: joannatokarczyk(at)gmail.com